This website is part of the Galtuud LLC Investment Solutions Network.

амин хэлхээ

Байгаль сан

Хамтын ажиллагааны хүрээнд

Олон улсын болон дотоодын байгаль хамгаалах байгууллагуудтай хамтран ажиллах, байгаль хамгаалах хүсэл тэмүүлэл, санаачлагатай орон нутгийн иргэдийн байгаль хамгаалах чиглэлийн төсөл хөтөлбөрүүдийг дэмжин ажиллах хэтийн зорилго тавин ажиллаж байна.  Орон нутгийн иргэдтэй уулзаж танилцуулга мэдээллийг өгсний дагуу 30 гаруй малчин өрх ойр орчмын сондуул бүхий талбайг хамгаалалтад авах хүсэлтээ ирүүлээд байна.

Бидний байгаль хамгаалах үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх

A. Амин хэлхээ номыг Англи Монгол хэл дээр онлайнаар худалдан авч бидэнд хөрөнгө оруулалт хийж болно.

    Үнэ 5000төгрөг

    Худалдаж авах

B. Бидэнд сайн дурын хандив тусламж үзүүлэх  1000-500000₮

C. Өөрийн цахим сувгаар манай байгууллагын үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл дамжуулах

 

D. Манай байгууллагаас санаачилан хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх 10 000 000 – 25 000 000₮

 

E. Манай байгууллагын гишүүн болох 5 000-30000₮ /Дээрх хандив тусламж үзүүлсэн бүх хүн гишүүн болно./

BANNER 300x500

BANNER 300x200

Та

Website counter

-дахь зочин

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.